ปลากระโห้สัตว์น้ำประจำกรุงเทพ

ปลากระโห้มีประวัติที่ให้ความสนใจเพราะเหตุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาของสภาพแวดล้อม


ซึ่งมีผลกระทบต่อปริมาณชนิดปลาประจำถิ่นของเมืองไทย ท่านได้ทรงพระขอความกรุณา ให้กรมประมงขยายแล้วก็เพาะพันธ์ปลาในแม่น้ำเริ่มแรกเพื่อรักษาไว้แล้วก็ฟื้นฟู แม้กระนั้นก็กำเนิดสิ่งที่เป็นปัญหานั้นก็คือยังขาดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลากระโห้ ก็เลยได้ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ปลากระโห้ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐานมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ทำให้ผสมเทียมและก็เพาะพันธุ์ได้เสร็จ เมือก่อนในอดีตกาล พบได้ทั่วไปในแม่น้ำสายใหญ่ๆอาทิเช่นแม่น้ำโขง,แม่น้ำแม่กรอง,แม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยา ที่เมืองนอกก็จะพบว่ามีในประเทศเพื่อนบ้านดังเช่นว่า ประเทศลาว,ประเทศเขมรและก็ประเทศเวียนนาม แม้กระนั้นในตอนนี้ปริมาณต่ำลงเหตุเพราะสภาพการณ์โอบล้อมรวมทั้งถูกล่าไปเยอะๆ จนกระทั่งมีสถานะอันตรายเป็นปลาใกล้สิ้นซากประเภทหนึ่ง แม้กระนั้นที่มองเห็นได้เดี๋ยวนี้ในประเทศไทยที่เจอให้มองเห็นกันเป็นปลาที่ถูกเพาะพันธุ์แล้วก็ผสมเทียมสำหรับในการดูแลของกรมประมง ที่จะนำไปปลดปล่อยลงในแม่น้ำตามธรรมชาติ แต่ละปีก็จะปลดปล่อยปลากระโห้ 100,000-1,000,000 ตัว แม้กระนั้นจังหวะที่ปลากระโห้จะรอดจนกระทั่งโตเต็มกำลังและก็มีขนาดใหญ่นั้นมีเปอร์เซ็นที่น้อยมาก

ปลากระโห้ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Siamese Giant Carp รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์เรียกว่า Catlocarpio siamensis ชื่อในไประเทศไทยเรียกกันหลายชื่อตามภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกว่าปลาคาบมันหรือหัวมัน ภาคเหนือเรียกว่า ปลากกะมันหรือปลาสา เป็นสัตว์น้ำจืดชืดที่มีขนาดใหญ่ ประเภทหนึ่งในเครือญาติปลาตะเพียนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นสัตว์น้ำจืดชืดที่มีเกล็ดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เจอมีขนาดตั้งแต่ 150 เซลเซียสมัธยม- 300 เซลเซียสมัธยม รวมทั้งน้ำหนักสูงถึง 150 โลเลยที่เดียว ลักษณะโดยปกตินั้น หัวมีขนาดใหญ่โต ปากมีขนาดกว้าง ดวงตากลมโต เกล็ดกลมรวมทั้งเรียบมีขนาดใหญ่ ครีบข้างหลังใหญ่สูง ครีบหางเป็นแฉกกว้างลึก ครีบกันยาว ครีบท้องและก็หูมีขนาดเท่าๆกัน สีลำตัวจะมีสีดำแล้วก็เทาปนกัน สีเกล็ดด้านหลังจะ เข้มมากยิ่งกว่าข้างลำตัวรวมทั้งใต้ท้อง ครีบแต่ละครีบจะมีสีแดงและก็ส้มปนกันทุกอัน

ของกินของปลากระโห้ มักรับประทานแต่ว่าพลิกก์ตอนแล้วก็สัตว์น้ำตัวเล็กๆโดยใช้การกรองด้วยเหงือกเป็นอวัยวะหลัก

การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ชอบสืบพันธุ์กันในตอนมิ.ย.-ก.ย. เพราะว่าน้ำในแม่น้ำและก็แหล่งน้ำมากขึ้นสูง ไข่ปลากระโห้ เป็นไข่ลักษณะครึ่งหนึ่งลอยครึ่งหนึ่งจม มีขนาด 1.4-1.5 มม. แต่ว่าภายหลังโดนน้ำแล้วจะขยายใหญ่มากยิ่งกว่าเดิมกว่าเดิม 3-4 เท่าของขนาดเดิม แม้กระนั้นช่องทางรอดของไข่นั้นน้อยมากกระทั่งน่าเศร้า ขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

ประโยช์จากปลาประเภทนี้ มักถูกล่ามาใช้เข้าครัว เนื่องจากว่าเป็นปลาขนาดใหญ่ ก้างน้อยแล้วก็มีเนื้อมากมายแล้วก็ยังเป็นปลาหายากมักนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวย

Author: Elaine Green